PDF
WORD

: מניפסט המצולות

פרסום זה הינו תוצאה של יוזמה פרטית של המפרסמים. הוא אינו רעיון של אגודה, עמותה (NGO), מוסד או חברה, אלא יוזמה פשוטה. על כן, אין לו לגיטימציה לגייס כספים או לנקוט בכל פעולה מלבד להחיות את הדיון ולעורר את הזיכרון והמודעות לטרגדיה שמתקיימת כבר שלושים שנה. הוא גם לא נתמך על ידי אגודה, עמותה (NGO), או ארגון פוליטי או דתי כלשהו. מעבר לכך, העמותות (NGOs) והאגודות המפורטות להלן במסגרת בקשה לתרומות נבחרו אך ורק על בסיס מחקר שבוצע על ידי צוות העורכים. לא הייתה כל תכתובת או תקשורת עם הגופים הנבחרים. טרם ביצוע תשלום כלשהו, צוות העורכים ממליץ לקוראים לקרוא אודות התפתחותן של פעולותיהם של כל אחד מהארגונים ותקפות הקישורים, ולבצע את המחקר האישי שלהם אודות ארגונים אחרים אשר הצרכים וצורות הפעולה הספציפיות שלהם קרובים יותר לעמדותיהם האישיות. הקישורים הינם לאתרים המספקים מידע אודות פעולות וצרכים, כמו גם לטפסי תרומות המבוקשות ישירות על ידי מקבליהן. קיימות גרסאות דו-לשוניות נוספות: ספרדית/פורטוגזית (SPA-POR/POR-SPA), איטלקית/יוונית (ITA-ELL/ELL-ITA), צרפתית/אנגלית (FRA-ENG/ENG-FRA), גרמנית/טורקית (DEU-TUR/TUR-DEU), ערבית-פרסית (ARA-FAS/FAS-ARA). חלקן עשויות להיות זמינות רק באתר או ברשתות שלנו. את הגרסה המודפסת של המניפסט ניתן להזמין כאן.

לתרומות: